Korona-informasjon

Teleoutlet tar Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets vedtak, anbefalinger og retningslinjer på aller høyeste alvor.

Vi har et kollektivt ansvar for å beskytte samfunnet vårt, og vi må alle handle klokt for å bidra til å bremse og redusere spredningen av dette viruset.

Vi har derfor iverksatt flere tiltak på vårt kundesenter, returavdeling og lager som resulterer i noe mindre kapasitet enn normalt.

Rutiner for å minimere og håndtere smittefare

  • Våre medarbeidere har blitt instruert i hvordan de best forholder seg til den til envher tid gjeldende situasjonen samt hvordan man best unnviker smitte.
  • Vi unngår å håndhilse, og unngår situasjoner der man utsettes for nysing, hosting og lignende.
  • Vi har økt bruk av antibakteriell spray og håndsprit.
  • Vi oppfordrer både ansatte og våre kunder till å være ekstra nøye med håndhygiene.
  • Våre produkter har en karantenetid på 14 kalenderdager før de gjøres tilgjengelig for salg og utsendelse til kunde.

Vi svarer så raskt vi kan, tar forbehold om at det kan oppstå forsinkelser på leveranser - men vit samtidig at vi gjør så godt vi kan for å hjelpe dere og de rundt oss!

Vask hender - oftere enn vanlig. Ikke ta på hverandre, men husk å ta vare på hverandre!

Hilsen alle oss i Teleoutlet