Vi har Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og ta samfunnsansvar.

Hva er Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er et verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system som hjelper virksomheten å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav i samfunnet.

Mest brukt i Norge
Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge, blant annet Miljøfyrtårn og ISO 14001. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5400 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Anerkjent av EU
Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001). Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. I følge Stiftelsen Miljøfyrtårn, har kommisjonen gjennom prosessen vist stor interesse for de effektive og digitale løsningene som gjør det enklere for virksomheter å ta miljøansvar.

Virksomheter som er sertifiserte Miljøfyrtårn har mange fordeler:
- Øker kompetanse og fokus på HMS og miljø
- Er i forkant av en utvikling med god miljøprofil
- Bidrar til et godt omdømme blant kunder og i lokalmiljøet
- Markedsfordeler ved å kunne dokumentere miljøvennlig drift (stadig flere store bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og statlige etater stiller miljøkrav i anbudsrunder)
- Rekruttering av nye ansatte
- attraktiv arbeidsplass der miljøhensyn er vektlagt
- Sparer penger på drift (energi, avfall, mv.)
- Lavere sykefravær - bedre arbeidsmiljø
- Oppfyller lovkrav til dokumentasjon av miljøvennlig drift (HMS-forskriften, regnskapsloven og miljøinformasjonsloven)

 

Få nyheter og tilbud først

Få eksklusiv tilgang til spesialtilbud, kampanjer og hold
deg oppdatert med våre siste nyheter!